Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Ôn trang sử Việt chiều mưa
Trống Mê Linh tự nghìn xưa vọng về

Việt sử lẫy lừng những vẻ vang
Anh hùng, liệt nữ, nợ giang san
Kình ngư lướt sóng gìn sông núi
Bạch tượng dàn binh dẹp bạo tàn
Gò Ðống, lửa bùng cơn địa chấn
Sông Ðằng, máu rửa hận xâm lăng
Dư đồ từng tấc, Hồn Dân Tộc
Anh khí nghìn thu rạng nước Nam

Vương Thanh

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất