Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

gió trời còn vướng trên cây
chiều còn trễ nải bên nầy sông sâu
thì thôi ta hẹn mùa sau
níu trời đất lại che nhau nỗi sầu

em ơi vẩy chút nhiệm mầu
vẩy hương từ ái vẩy mầu quan âm
vẩy lên chút lượng từ tâm
chút hương mộc dược chút trầm như lai
mai sau còn dạ quan hoài
thì ta vẫn bến sông này đợi nhau
sông này nước chảy về đâu
sông ơi giữ chút mộng đầu phôi pha

chiều tôi qua bến giang hà
nghe sông nước lạ chiều nhòa nhạt mây
gió trời vướng lại trên cây
còn tôi vướng mãi bên nầy sông sâu


Mai Xuân Vỹ

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất