Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Mỗi dân tộc một quê hương
Mỗi người một mẹ yêu thương trọn đời

Ai không có mẹ trên đời
Ai xa tổ quốc mà vơi nỗi sầu

Mùa thu lá rụng về đâu
Mùa xuân hoa lá nở màu Việt Nam

Mẹ ơi, con mẹ da vàng
Quê hương với mẹ tiếng đàn một dây

Lan Cao


Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010

  

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất