Thơ

Mỗi dân tộc một quê hương
Mỗi người một mẹ yêu thương trọn đời

Ai không có mẹ trên đời
Ai xa tổ quốc mà vơi nỗi sầu

Mùa thu lá rụng về đâu
Mùa xuân hoa lá nở màu Việt Nam

Mẹ ơi, con mẹ da vàng
Quê hương với mẹ tiếng đàn một dây

Lan Cao


Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010