Thơ

Tưởng niệm anh Nguyễn Xuân Bật, cựu học sinh Cường Để

Thân nhau từ thuở còn niên thiếu
Khắng khít bao năm dưới mái trường
Như bóng với hình luôn sánh bước
Ba hôm không lại đã nghe buồn.

Anh đến thành đô hồn ngập nắng
Tương lai như ước mộng vơi đầy
Buồn vui trao gởi từng trang giấy
Gặp lại nghe lòng ngây ngất say.

Thế cuộc xoay chiều... cơn nước lũ
Dòng đời... bể vực hóa cồn dâu
Gặp nhau hai mảnh đời tơi tả
Đôi ngả tồn sinh áo bạc mầu...

Tin muộn nghe anh bỏ cuộc đời
Bàng hoàng tiếng sét giữa lòng tôi
Anh, thôi đã dứt sầu nhân thế
Còn mãi trong ai nỗi ngậm ngùi


Yên Giang Nguyễn Xuân Đóa

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010