Thơ

Thu xưa tôi đến chốn nầy
Áo thư sinh trắng dáng gầy ngây thơ
Bây giờ đầu đã bạc phơ
Thu sang lại nhớ làm thơ cho nàng
Em xinh mắt biết mơ màng
Áo dài tha thước lại càng thêm xinh
Nhưng đời sao quá trớ trinh
Nàng đi thưở ấy bỏ mình bơ vơ
Để ai tháng đợi năm chờ
Ngàn trùng xa cách bến bờ đại dương
Chiều nay nghĩ tới mà thương
Ấy người tri kỉ vấn vương nhau hoài.

Huỳnh Văn Thiệt
(Canada)

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010