Thơ

Người về quê mẹ độ cuối thu
Một sáng tinh sương khói tỏ mờ
Lạnh lẽo không gian buồn heo hắt
Ai hay người ấy vẫn đứng chờ

Đông về gợi nhớ buồn mênh mang
Nói chi cho lắm cũng ngỡ ngàn
Ái ân tri kỷ ai mong đợi
Mấy mùa thu đến lại tìm sang

Nương theo cánh gió lúc chiều tà
Ấy người áo trắng tựa tiên nga
Bên hồ khoe sắc màu rực rỡ
Để lưu luyến lòng kẻ lại qua

Huỳnh Văn Thiệt
Toronto - Canada