Thơ

Mời anh mời chị về đây
Tay cùng tay nắm dựng xây Hiệu đoàn
Anh về từ bốn phương trời
Vòng tay nối lại cho đời nở hoa
Bao năm chúng mình cách xa
Chia tay từ thuở, lìa xa mái trường
Giờ đây tóc đã điểm sương
Hằng năm hội ngộ, thêm hương, bớt sầu.
Các anh giờ ở nơi đâu
Houston là chốn nhịp cầu bắt ngang
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Chuyền nhau hơi ấm một ngày yêu thương
Tay em vẫn đẹp bao giờ
Bàn tay anh đã chai mòn vẩn nhơ
Ai ơi chớ có thờ ơ
Về đây hội ngộ cùng nhau sum vầy
Về đây có bạn có thầy
Có người tri kỷ thuở ngày xa xưa

Novan Pham
Houston