Thơ

Lòng ta ngày nắng ngày mưa
Hôm nay gió bão như vừa qua đây
Hình như làm ướt tim người
Tim ta chung nhịp, cũng rười rượi đau
Nỗi buồn rồi sẽ qua mau
Một đời mộng mị… có nhau… đủ rồi.

Lê Nguyễn