Thơ

Em không là hoa dại
Hương mật giết người say
Em người tình trong mộng
Đày đọa kẻ lưu đày

Em không là rượu đỏ
Gãy cánh thiên thần mềm
Em chén trà thơm máu
Từng giọt ướp môi đêm

Em là thiên tình sử
Máu thắm ba giòng loang
Viết đời anh dong ruổi
Thuyền tình vượt đêm hoang

Lan Cao