Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Lên mạng (internet) trông thấy em,
Vui lắm !
Sẽ tán (chat) năm ba câu,
Vắng không gặp đã lâu,
Như có gì thiếu-nhớ... 

Lần này anh có cớ,
Được rồi !
Nhưng vừa mở lời chào,
Bóng em chợt lao xao,
rồi biến mất... ! ! !
OK rồi gật gật,
Anh tự nói với mình,
OK anh Mô Phật,
Em đã lại vô tình.

Bạch Xuân Lộc
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất