Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

ThơBiết sao khen tặng cho vừa,
Công lao trời biển - lũy thừa thời gian.
Dĩ rằng phận số trời ban,
Để trong nhân giả là hàng đứng sau.
Thưở khai sinh đã có nhau,
Nhưng trong đâu đó có màu bất công.
Cái xương sườn của đàn ông!
Hay như không kể người trong họ nhà.

Chuyện ngày xưa xin cho qua,
Nay đời cho thấy đàn bà - hạt nhân!
Được đủ quyền như đàn ông,
Vì trong đời sống góp công cũng đều.
Không đàn bà - Đâu tình yêu ?
Không đàn bà - Đâu nét mỹ miều thế gian,
Con người cứ mãi lang thang,
Nếu không có mẹ cưu mang vuông tròn.
Không đàn bà - Đâu đàn con,
Không đàn bà - Nòi giống trường tồn tính sao?
Xử bất nhân nghĩ mà đau,
Thế giới rộng mở trao nhau nghĩa tình.
Người đi vào chốn văn minh,
Và ta xây chốn hiển vinh quí bà .
Hôm nay ngày 8 tháng 3,
Cùng nhau chào đón trao hoa tặng người.

Bạch Xuân Lộc
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất