Thơ

Mỗi năm mùa biển động
Thuyền đắm, thuyền mất bờ
Bão ập, sóng thần đánh
Xóm làng chài xác xơ

Quán trôi, nhà tốc nóc
Người đau, kẻ đói dài
Bấc xé lưng áo rách
Mưa chan ngụm cháo khoai

Chị lội vớt củi ướt
Em mót tìm rau hoang
Con lả nằm nheo nhóc
Mẹ chết trong cơ hàn

Chiều gió mưa trên cát
Người đi đưa đám tang
Không hòm, manh chiếu nát
Khóc quê hương điêu tàn

Lê Văn ánh