Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Tặng M.H

Thưở ấy chúng mình yêu thiết tha
Tình đầu thơ mộng đẹp như hoa
Nhớ khi dạo mát đồi Gành Ráng
Mơ lúc đi chơi núi Tháp bà
Thị Nại đồ bàn lầu Bảo Đại
Phương Mai bãi Trứng viện Qui Hòa
Bao nhiêu kỷ niệm anh luôn nhớ
Mùa hạ đêm trăng mãi đậm đà

Trường Linh ( LƯƠNG ĐĂNG TRÌNH)
Bình Định
    
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất