Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Tặng Tôn thất Quyến

Làm nghề dạy học phúc dài lâu
Tự cổ chí kim có khác đâu
Phấn trắng cầm tay,tay phấn trắng
Bảng đen ghi chữ,chữ ngời châu
Ước mong lớp trẻ đem tài đức
Xây dựng non song được mạnh giàu
Năm tháng trôi qua bao kỷ niệm
Lòng vui ,hồi nhớ nghĩa tình sâu

Trường Linh ( Lương đăng Trình)
Quinhơn

Nguồn: Trích trong tập thơ:"Hương Quê Bình Định" ( THƠ NHIỀU TÁC GIẢ - Nhà Xuất bản TRẺ )
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất