Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thơ

Tặng Tôn nữ Tuyết Mai

Từ ngày hai đứa kết lương duyên
Gắn bó cùng nhau thỏa ước nguyền
Thương lúc ốm đau không chán nản
Quý khi nghèo khổ chẳng than phiền
Nữ sinh Cường để tâm trong sáng
Cô giáo Qui nhơn tính thảo hiền
Đồng nghiệp lại thêm đồng chí hướng
Tuổi già hạnh phúc thú điền viên

Trường Linh (Lương đăng Trình)
2008 - Bình định
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất