ThơNằm nghe chớp bể mưa nguồn
Trăng hiu hắt bãi sóng trườn bờ xa

Nằm nghe úa cỏ tàn hoa
Nghe rơi rớt mộng, nghe nhòa nhạt  hương


Nằm nghe nhỏ giọt tình buồn
Giọt thao thức nhớ, giọt hờn tủi thân

Nằm thương nhan sắc cố nhân
Hoa trôi bèo giạt phong trần ở đâu

Nằm nghe non nước biển dâu
Công danh mây khói bạc đầu trắng tay

Nằm nghe tình nghĩa tàn phai
Tri âm biền biệt góc trời mù sương

Nằm nghe đổ lục phai hường
Thế nhân ấm lạnh đêm trường bơ vơ

Trần Hoan Trinh