Thơ

 

ta rình rập ngã ba đèn chớp đỏ

em quay người ngặt nỗi bóng không đi

chiều xế nắng chia đường, cây ngả ngớn

gió chợt bay, tà áo chẻ, eo tung

dãy trúc đào đứng mùa cây trỗi lá

ta trộm nhìn, em đỏ ửng môi khô .

 

Nguyễn tư Phương

tạp chí Văn Học - 1998