Thơ

 

cuối đời mây: mưa lũ
cuối đời đá: cát vàng
cuối đời sông: biển rộng
cuối đời mình: bóng không
. . . . .
cuối đời, ta đứng đợi
em, cõi về trăm năm

 

Nguyễn tư Phương
trích Vực & Gió - VHNT xuất bản 1999