Thơ

..... những hẹn hò từ nay khép lại
thân nhẹ nhàng như mây ....
TCS.

sông về
sóng gõ nhip, khuya
đóa hoa chợt khép
nụ, chia ngõ
về

qua rồi,
... thôi
những cơn mê
tâm, thân
hạt bụi
trầm
lê cõi người

ra về
nhẹ
tựa cánh chim
chiều,
bay theo vạt
nắng nghiêng, vô thường

 

Nguyễn Tư Phương

VHNT- số đặc biệt tưởng niệm Trịnh Công Sơn - tháng 4, 2001