Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ


thuyền trôi
sóng khựng, mái chùng
thân tôi lạnh,
nước rùng
cõi tâm
đưa người qua những dòng sông
đưa tôi qua
những âm đời
vọng vang
em ngồi
hớt giọt nắng,
loang
khuấy tà huy động
vỡ toang
bóng chiều
mở tung gió
cuốn tàn rêu
nhánh lau sậy mỏng, ưu phiền
nhẹ trơ

đưa người qua tuổi xuân hờ
cánh chuồn chao giữa đôi bờ, sắc không .

 

Nguyễn Tư Phương

trích Khoảng Cách Không Màu - VT xuất bản - 2002

LTS. Bài thơ này đươc phổ nhạc bởi Quỳnh Lan

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất