Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ


mưa rớt xuống, ngang vai, từ đó mộng

ướt áo người, không dấu được đường tim

sáng ra, tim trốn, người tìm

bước chân

nghiệt ngã

tôi, tìm kiếm

tôi .


Nguyễn Tư Phương

tc Văn Học - 1999

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất