Thơ


mưa rớt xuống, ngang vai, từ đó mộng

ướt áo người, không dấu được đường tim

sáng ra, tim trốn, người tìm

bước chân

nghiệt ngã

tôi, tìm kiếm

tôi .


Nguyễn Tư Phương

tc Văn Học - 1999