Thơ


40

công danh, thành bại, chưa biết kịp

quay lại nhìn, chừ đã bốn mươi

nụ cúc vàng, chờ mong ai trước ngõ

nắng trưa về, vuột mất nụ hôn quen

 

50

năm mươi tuổi, chẳng màng chi công tước

hồn thênh thang mơ bướm, mộng trưa hè

tách trà xanh, trong tay, đà mãn nguyệt

chiều qua rồi đêm đến

cuối đầu, trăng chóng phai

 

60

sáu mươi, nợ trả xong

phủi tay mây vào đá mộng

lên núi ở một mình

chiều cỡi trâu xuống chợ thăm bạn .

 

Nguyễn Tư Phương

trích Vực & Gió - VHNT xuất bản 1999