Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

khi mà nỗi oán đau ứ đầy trong lồng ngực
cơn muộn phiền bóp nghẽn mạch tim
hãy cứ để đó
không vun xới và cũng đừng dập tắt
hãy để cho nó tự bùng lên
và để cho nó tự thiêu đốt
hãy can đảm nhìn thật sâu vào nó
hãy quán sát nhưng tuyệt nhiên không phán đoán
hãy nâng niu nhưng chớ đừng bám giữ
cứ để nó diễn biến tự nhiên
trong quá trình sinh-trụ-dị-diệt
có những sinh diệt xảy ra trong một vài sát na ngắn ngủi
…mộng huyễn
có những sinh diệt kéo dài trong vô lượng kiếp
…trầm luân
và cũng có một sinh diệt chỉ tròn tám phút bốn mươi sáu giây
…George Floyd.


Nguyễn Tư Phương

6/2020

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất