Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Cầm trái tim
trên tay
đá còn
rung nhịp thở
Nhìn trong đá
thấy ta
trụ thân
dòng nước la

Giữa trưa
ngồi nhìn sóng
chơi quanh
phiến đá già
Ðá mừng
quên mất tuổi
sóng ham chơi
quên về.

Ðông tàn
con thác lũ
trắng ầm
dòng tuyết tuôn
Em ngồi
tâm chánh niệm
đếm thầm
hơi thở
buông.

 

Nguyễn Tư Phương

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất