Thơ

I sit with you at a coffee shop, "No need
to pay for the second cup," white rays of
sun falling down outside, the place we are
sitting today was like yesterday, behind

a refrigerator, next to a wall,
the two of us sitting, looking out at
the street, the wind blowing on the banyan
tree leaves outside; we follow the usual

customers, slip into the shop, the coffee
cup stirred by a wind, you become stirred when
my hand touches your lap. We look out into
the streets but also glance at each other

occasionally; I sit with you in
this very familiar shop, to drink this
cup of coffee without milk or sugar
to drink a second cup that doesn't require

paying extra. We linger and chat all morning;
outside white rays of sun keep falling down,
down again we'll be late for work today

anh ngồi với em trong quán cà phê,
"ly thứ hai không cần phải trả tiền",
bên ngoài mưa trắng đang rơi, chỗ ngồi
hôm nay cũng như hôm qua, sau lưng

cái tủ lạnh, sát bên tường, hai đứa
ngồi bên nhau nhìn ra đường, bên ngoài
ngọn gió rụng từ cành cây bàng, theo
chân người khách quen, lẻn vào quán, ly

cà phê bừng lên vì gặp gió, em
bừng lên khi tay anh bỏ lên đùi,
mình nhìn ra đường, nhưng lâu lâu cũng
nhìn nhau, anh ngồi với em trong quán

thật quen, uống ly cà phê không sữa
không đường, uống ly thứ hai không cần
phải trả tiền, mình ngồi cà rề nói
chuyện hết buổi sáng, bên ngoài mưa trắng

vẫn còn rơi, hừm, hôm nay lại trễ
làm nữa rồi.

Nguyễn Tư Phưong

Blank Verse (thơ không vần)
THT Publishing Club 2006