Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ


ôm em
rát
ngọn sóng trào

biển ùn con nước sóng ào ạt
dâng

ôm em đất quyện trời gần
nắng hoang sơ

rụng
mưa thần thoại
rơi

ôm em nát cỏ lưng đồi
cụm hoa vàng nở rực ngời dáng tim

ôm em tình rủ môi tìm
đá khao khát
thở

tôi chìm lỉm tôi .

Nguyễn Tư Phương
Văn Tuyển - Năm thứ 3 Mùa Hạ - 2000
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất