Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

hôn em, nhát
nụ hôn đầu
khiến tôi, môi vụng, thâm, màu mắt đêm

hôn em, thoáng
nụ hôn mềm
lá bâng khuâng, rụng, cây chuyền bóng sơ

hôn em, khuyết
nụ hôn khờ
khiến tôi tình dại, ngồi-chờ-đứng-trông

hôn em, ngát
nụ hôn nồng
chiều tôi cháy đỏ, em hồng ráng mây .

Nguyễn Tư Phương
trích KCKM - Văn Tuyển - 2002
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất