Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

về đây con suối reo mừng
ta, thân cỏ mọn góc rừng hạnh dao
sáng ra quên mất tiếng chào
con chim hót giữa khóm đào cút côi
từ em mang gió lên đồi
hong đôi ngực trắng, ta ngồi thiên nên

Nguyễn Tư Phương
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất