Thơ

Tặng Người Xứ Quảng

Giả sử có một ngày anh sẽ đi hoang,
Bỏ phấn trắng, bảng đen, bỏ luôn Tiên đề Euclide,
Vì hai đường thẳng song song làm sao gặp,
Cầm tay em, dù để nói lời muộn màng,

 

Giả sử có một ngày anh sẽ bỏ đi,
Đi như những gì luật trời đã định,
Vì đôi ta cách hai bờ biển rộng,
Mà anh nào có phải chim để thiên di !

Anh với em, như đêm ngày không gặp,
Hồ bên này, ngồi nhớ núi bên kia,
Anh với em, cách mười hai múi giờ địa lý*
Có múi nào, để khỏi phải chia lìa !

05.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

* Ý thơ của Người Xứ Quảng , đọc bài Đêm của HML