Thơ

Những ngày bệnh tật hư hao,
Bàn chân mỏi mệt. Phương nào em ơi ?
Em như đóm lửa cuối trời,
Soi cho anh thấy cuộc đời còn vui .

09.09.2010
Huỳnh Minh Lệ