Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Sớm mai vác cuốc ra đồng ,
Vươn vai cuốc bóng hư không trùng trùng .
Bây giờ cày cuốc mông lung ,
Đất đai điên đảo nghe bùng lỗ tai .Bài ca trái đất

Đời chưa kể , sá gì xiêm với áo !
Sống chưa buồn và chết cũng chưa vui .
Nên không thể nói gì , khi người bảo
Làm thế nào lúc quả đất quay lui .


Hòang hôn con người

Khi người đứng cùng ta trên trái đất ,
Thì hiểu gì nguyệt nhật hai bên .
Đó là lúc con người cô độc nhất ,
Chợt thấu rằng thiên địa quá mông mênh .


Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất