Thơ

Bên em , mười mấy năm trời ,
Oằn vai hoạn nạn , tuyệt vời gối chăn ,
Có đêm đời chỉ là trăng ,
Có ngày là cả vết hằn khó phai ,
Có xuân của buổi sớm mai ,
Có đông của một đêm dài thiên thu ,
Có yêu thương , có ngục tù ,
Có ta gian dối , nhân từ có em ,

Trong hạnh phúc có đắng cay ,
Trong mưa có nắng , trong ngày có đêm ,
Trong giông tố , có êm đềm ,
Mười mấy năm sống bên em , đủ rồi .

Tháng 10 năm 1990
Huỳnh Minh Lệ