Thơ

Ngày nào mà chẳng là ngày ,
Chẳng nhìn sinh tử chất đầy hai vai ,
Ngày nào mà chẳng có mai ,
Có đêm chợt thức thấy dài nỗi đau ,
Ngày nào mà chẳng có nhau ,
Có vui chốt lác , có sầu mênh mông ,
Ngày nào chẳng thấy hư không ,
Chiều nghiêng nắng xế , mà lòng dửng dưng .

01/01/2000

 

Tự vấn

Ta dắt em vào nơi gió cát ,
Mười mấy năm thập tử nhất sinh .
Nay nhìn lại hai mái đầu đều bạc ,
Đả được gì , hay một nỗi buồn tênh .

02/2000

 

Chiều trên hồ Bà Tô

Chiều rơi lặng lẽ bên hồ ,
Sóng xanh xao xuyến nhấp nhô bao niềm .
Phương trời tăm cá bóng chim ,
Mây năm tang hải ngọc chìm biết đâu ?
Người in nét đá dàu dàu ,
Dấu chân rêu đã xanh màu thời gian .

Huỳnh Minh Lệ