Thơ

Nửa khuya mở cửa chờ người ,
Đèn leo lét ngọn buồn rười rượi trông ,
Vách thưa bóng quế gió lồng
Chập chờn , sáp đỏ đổ hồng hai chân .
Nguyệt tà rũ bóng trước sân ,
Cánh dơi bay , ngỡ cố nhân quay về ,
Dang tay ôm chiếc bóng kề ,
Đêm tàn bấc lụn , bốn bề mênh mông .
 
Huỳnh Minh Lệ
1973
(Đã đăng nội san liên 12 Cường Đễ niên khóa 73-74 )