Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Đã mòn chân bấy lâu nay ,
Chưa quên cơn bão của ngày xa quê ,
Con đi không ngại nhiêu khê ,
Chỉ thương mẹ gánh bộn bề bão giông .

Tháng 06 năm 1991
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất