Thơ

Tình cờ nghe khúc nhạc xưa ,
Chợt dòng sông cũ chảy ùa trong tôi ,
Bao năm bên lở bên bồi ,
Ngày xanh biền biệt , sông trôi hửng hờ ,
Mênh mông đâu bến , đâu bờ ,
Tháng ngày thân nấm , vật vờ áo cơm ,
Vùi sâu dưới đáy tâm hồn ,
Đã quên , đã bặt , chẳng còn vọng âm ,
Chiều nay , một khúc vĩ cầm ,
Mà trong tôi thấy trăm lần nhớ thương .

10/90
Huỳnh Minh Lệ