Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Mười phương khách trở trùng phùng ,
Gót người xuôi ngược núi rừng tao nôi ,
Cung thương ngày cũ bặt rồi ,
Khúc hành vân đã rụng rời theo mưa .

1973
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất