Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Một đời còn có hay không,
Sớm mai thức dậy bỗng không nhớ gì,
Nhớ gì còn nhớ mà chi,
Bay theo mây trắng nhiều khi đỡ buồn.

09.12.2012
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất