Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Bây giờ ăn để sống,
Trả nghĩa vụ làm người,
Dù đời chưa sòng phẳng,
Dù buồn nhiều hơn vui.

13.12.2012
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất