Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Suốt đời gạo chợ nước sông,
Lòng luôn đau đáu cánh đồng xó quê,
Bần thần tháng chạp đã về,
Độ này dưa kiệu bên hè đã phơi.

15.01.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất