Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Nhen bếp lửa cuối chiều tháng chạp,
Em hãy về dự buổi tất niên,
Dù năm tháng có làm ly rượu nhạt,
Ta hãy cùng uống cạn nghe em !

Dù năm tháng có làm khô nước mắt,
Ta hãy về thắp lại nén nhang thơm,
Người đã khuất, chỉ còn đây tro cốt,
Vẫn chưa lìa cuống rốn của quê hương.
 
24.01.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất