Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tuổi trẻ chúng tôi thiệt thòi, mất mát,
Quê hương đổ nát, điêu tàn,
Anh em giết nhau, súng Tàu, súng Mỹ,
Xương máu Bắc Nam ai cũng Lạc Hồng,
Tuổi trẻ chúng tôi còn điều diễm phúc,
Được nghe những bản tình ca,
Được nghe ông hát,
Ra đi từ ải Nam Quan,
Mẹ già cuốc đất,
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo,
Lý, Lê, Trần đánh giặc,
Tuổi trẻ chúng tôi yêu trong ly tán,
Giã từ mái trường, vào miền cát nóng,
Hai chữ quê hương..., nghìn trùng xa cách,
ly chanh đường như môi em ngọt,
...
Rồi hát bình ca,
Mơ con trâu già nằm yên nhai cỏ,
ngày trở về, lệ mừng trước ngõ,
Quên đi hận thù..., Đồng Xoài, Bình Giã...,
Yêu đương, mơ mòng...,
...
Với người nhạc sĩ tài hoa,
Để ông yên nghỉ mới là công tâm.


01.02.2013
Huỳnh Minh Lệ

Nguồn: amnhac.fm
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất