Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Chỉ cần vẽ cái má thôi,
Ngày em mười sáu lâu rồi phải không ?
Hôm ấy cũng là mùa xuân,
Mùa xuân quê mẹ nghìn trùng đã xa.

Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất