Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tưởng nhớ nhà văn Bình Nguyên Lộc

Không có đời cây mắm,
Làm sao có ổi xoài,
Ngập trong bùn tội lắm,
Nhưng sức sống bền dai.

15.03.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất