Thơ

Thời gian còn ít lắm,
Ta dè xẻn từng ngày,
Ngọt ngào ly rượu cặn,
Chưa có một lần say.

20.03.2013
Huỳnh Minh Lệ