Thơ

Nắng bờ sông vỡ vụn,
Giề lục bình trôi xa,
Già đầu còn lúng túng,
Đau lòng sáng tháng ba.

20.03.2013
Huỳnh Minh Lệ