Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Bờ Bãi Đêm Đêm

Mai này Hồ Cốc Hồ Tràm,
Con tôm con cá nó nằm nhớ em,
Và trên bờ bãi đêm đêm,
Nghìn con sóng nhớ nước lên nước ròng

Không Đề 

Không ồn ả sóng chiều,
Mà thâm trầm sâu lắng,
Không nói nghìn tiếng yêu,
Chỉ tia nhìn thầm lặng.

03.04.2013
Huỳnh Minh Lệ 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất