Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Nụ Cười Angkor

Đồng mông mênh, nắng chang chang,
Những cây thốt nốt sắp hàng buồn xo,
Ngàn năm còn nụ Angkor,
Những hồn mỹ nữ bây giờ ở đâu ?


Cánh Đồng Chết

Đi đâu cũng thấy cổng chùa,
Mà sao đến cả triệu người chết oan ?
Hỡi ơi, lý thuyết điên cuồng,
Vết nhơ nhân loại, máu xương ngập đồng.


Dù Có Ngàn Năm

Đá kia dù có ngàn năm,
Hào kia kình ngạc dữ dằn bằng không,
Muôn đời chỉ có lòng dân,
Đừng đem gươm giáo giữ chân đế quyền.


Cambodia, 24.05.2013
Huỳnh Minh LệThêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất